Archív pályázatok

Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2015.

NEA-15-SZ   Pályázat célja: NEA-KK-15-SZ Kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása. NEA-MA-15-SZ Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, […]

Megjelent mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatására kiírt pályázat

Pályázat célja: A vissza nem térítendő támogatás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében. Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. Ki pályázhat? Azok a vállalkozások, amelyek magasan feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékekkel kívánnak megjelenni a külpiacokon. Célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek […]

Megjelent a mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítésére kiírt pályázat

A pályázat célja: A vissza nem térítendő támogatás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, a pályázat keretében lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására. Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek! Ki pályázhat? Jelen felhívásra pályázhatnak azok a vállalkozások (és […]

Pályázat önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztésére megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régióban

A pályázat célja: Jelen pályázati konstrukció hozzájárul az önkormányzatok és intézményeik által fenntartott, üzemeltetett épületek energia-takarékosság – hatékonyság és megújuló energiafelhasználás – fokozására irányuló beruházások megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás formájában. Igényelhető támogatás:  Jelen pályázati felhívás keretében azon pályázatok nyújthatók be, melyekben a támogatási igény minimum 30 millió Ft, maximum összege pedig nem haladja meg a 150 millió Ft-ot. […]

Álláskeresők vállalkozóvá válásának elősegítése

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válásának elősegítésére. A pályázat célja legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban részesülő személyek saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése. A pályázaton részt vehet, aki a pályázat benyújtását megelőzően a Tolna Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Munkaügyi Kirendeltsége által legalább egy hónapja folyamatosan […]

Versenyképes IKT szektor fejlesztése érdekében kiírt pályázat!

IKT szektor fejlesztés pályázat célja az informatikai piacon dolgozó KKV-k külpiacokra jutásának segítése, valamint a Horizon 2020 innovációs pályázatokon való részvételre való felkészítése. Ismerje meg a pályázat részleteit! A pályázat keretében a Horizon 2020 program megismerésére, innovációs tanácsadás igénybevételére és marketing tevékenység támogatására nyílik lehetőség. Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság vagy jogi személyiség nélküli […]

Pályázat oktatási intézmények fejlesztésére!

A projekt célja a minőségi oktatáshoz szükséges feltételek biztosítása, az oktatási intézmények eszközökkel való ellátottságának javítása, az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse az oktatás minőségében meglévő területi különbségeket és biztosítsa a minőségi oktatáshoz – kirekesztés nélküli hozzáférést. Magyarországon bejegyzett székhellyel rendelkező, köznevelési feladatot ellátó közoktatási intézmények alábbi jogi formában működő fenntartói nyújthatnak be pályázatot: […]

Megjelent az egészségügyi alapellátás fejlesztésére kiírt pályázat!

Az egészségügyi rendszer infrastruktúrája területileg kiegyenlítetlen, nagyszámú a hiányos vagy elavult eszközökkel rendelkező és/vagy leromlott állapotú felnőtt háziorvosi, gyermek-háziorvosi, fogorvosi és védőnői, valamint iskola-egészségügyi rendelő, mely különösen igaz a hátrányos helyzetű térségekre. A pályázat célja, hogy a lakosság számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények közszolgáltatásai. Jelen felhívás keretében az egészségügyről szóló […]

Megjelent általános iskolák számára a komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása érdekében kiírt pályázat!

A pályázat célja a köznevelés iskolai oktatást biztosító színterein (különösen az alapfokú oktatásban) segítse azon iskolai, vagy azokhoz közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódó programok megvalósítását, melyek hozzájárulnak a legfontosabb idült, nem-fertőző betegségek okozta halálozás és betegségteher csökkentése érdekében az egészséges életmódot támogató, legfontosabb életmódtényezőket befolyásoló pozitív közösségi minták elterjesztéséhez.  A projekt kapcsán lehetőség nyílik a nem állami fenntartású […]

Megjelent a kulturális és természeti örökség megőrzésére kiírt pályázat!

Az EGT Finanszírozási Mechanizmusok által kiírt pályázat, amely a vidéki kulturális és természeti örökség megőrzését teszi lehetővé. A program egyrészt a vidéki társadalom strukturáltságát és a hagyományos vidéki életmódot, gazdálkodást reprezentáló épített örökségi elemekre és azok táji környezetére koncentrál. Kiemelten fókuszál azokra a védett természeti területekre és értékekre, amelyek hitelesen csak a kulturális értéktényezőikkel együttesen […]