A mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban
VP-3-4.2.1-15

Pályázat célja:

A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodók számára olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához. A Felhívás további célja az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. Különös hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű, speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló, valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő beruházások.

Ki pályázhat?

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő támogatást igénylők.

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
a) az utolsó teljes lezárt üzleti évi – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem
rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének
legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
b) tevékenysége mezőgazdasági termék (Annex 1.) feldolgozására irányul

2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
a. utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
b. tevékenysége mezőgazdasági termék (Annex 1.) feldolgozására irányul;
c. a támogatott tevékenységgel kizárólag mezőgazdasági terméket (Annex 1.) állít elő

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Pályázati támogatás összege és mértéke:

Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 151 Mrd Ft.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 500 millió forint.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a

Előleg: jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a.

Pályázható tevékenységek, elvárások:

Önállóan támogatható tevékenységek
A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti – mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetén kizárólag Annex I. termék előállítására vonatkozó – kivéve TEÁOR 109 (takarmánygyártás) és TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alá tartozó tevékenységek

A)    A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások

Támogatható tevékenységek:

•    Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése;
•    Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;
•    A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
•    A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése

B)    A mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása

B.1) Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkenthető feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák

B.1) /1 Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

•    Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása;
•    Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése;
•    Világítási rendszerek korszerűsítése;
•    Berendezések, gépek, rendszerek energetikai felújítása

B.1) /2 Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek

•    Üzemi infrastruktúra és működés anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-csökkentését célzó korszerűsítések;
•    Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges mérő-, ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése

B.2) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

•    Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból;
•    Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból;
•    Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból;
•    Villamosenergia termelés

A vállalkozáson belüli foglalkoztatotti létszámot fenn kell tartani, mind a megvalósítási, mind a fenntartási időszak alatt.

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Biztosítékok köre:

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) származó forrásból nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

Beadási határidő:

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. február 15. naptól van lehetőség.

Az elbírálás nem beérkezési sorrend alapján történik!

Vegye igénybe ingyenes pályázati tanácsadás szolgáltatásunkat,
hívja a 06-30/450-4098-as számot!
INFO-PARTNER – Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében

Töltse le pályázati összefoglalónkat!

Mezőgazdasági pályázat

Elkészítjük pályázatát!
Amit ajánlunk:

Ingyenes előkészületek: Ingyenes tanácsadás és alkalmasság felmérés
Minimális pályázatkészítési díj, a sikerdíj a nyertesség kihirdetése után fizetendő
Precíz, pontos munka, amelynek során megkíméljük Önt a felesleges adminisztrációtól

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a (30) 450 40 98-as számon!

Pályázatírás Szekszárdon és Pécsen, Tolna és Baranya megyében!

Küldje el kérdést e-mail-ben a david(kukac)info-partner.hu címre!

Vállalkozásunk komplex szolgáltatást képes nyújtani, a stratégiai tervezés, pályázatírás, pályázat megvalósítás, PR és marketing területén.